Speranta

Fundaţia Republicană pentru copii "Speranţa" Republica Moldova

Ajutând copiii de azi, vom crea viitorul nostru.

Case de copii și școli-internat


 
În casele de copii și școlile- internat din țara noastră există aproximativ 3000 de copii, o cincime dintre care - orfani. Pentru Moldova este o cifră foarte mare. În Moldova, există aproximativ 30 de instituții care lucrează cu copiii rămași fără îngrijire părintească. Cauza principală - nivelul scăzut de trai a mare parte din populație. Majoritatea copiilor din orfelinate nu sunt orfani, ci sunt copii care au părinți, mai des decăzuți din drepturile părintești. În casele de copii nimeresc nu doar copiii într-adevăr lăsaţi de părinții lor, dar, de asemenea, şi copiii cu dizabilități ai căror părinți au dat refuz de ai creşte. Copiii care sunt luaţi  de la dependenți de droguri, alcoolici, cei care au mers la închisoare. Despre faptul  în care condiții  acești copii trăiesc, societatea preferă să nu știe. Despre aceea cum trăiesc copiii rămași fără ocrotire părintească, putem judeca doar prin filme  și raporturi rare a televiziunei. Ce nu este surprinzător - casele de copii trăiesc viața lor separată, și cu atenţie îl primesc pe fiecare om nou. Cu toate acestea, întotdeauna cu bucurie și speranță mare întampină pe acei, care doresc să dea cel puțin un pic de căldură la copii.
 
Rezolvarea problemei orfanilor poate fi la diferite niveluri. Toată lumea, indiferent de poziție și oportunităte, poate fi implicatâ. Cineva poate dona bani pentru această activitate. Mulți pot da un pic din timpul lor. Cineva poate dedica acestor copii toată viața: să ia copilul în familie, pentru a lucra într-un orfelinat, sau de a deveni un voluntar într-un fond de caritate. Cerem  tuturor să ne gândim cu ce putem  ajuta acestei vieţi tinere?   Primim orice ajutor. În activitatea noastră, avem mereu nevoie de voluntari, care pot lua parte în orice lucru cu copiii, excursii și tururi, în organizarea de conferințe, cursuri, clase cu ei, predarea abilităților și profesiei, pentru a ajuta la identificarea și selectarea viitoarei profesii. Ocupându-se cu copiii permanent şi cu dragoste - nu este lucru pentru " Casa de copii", ci pentru copiii înșiși. Ceea, la ce ar trebui să se concentreze toți cei care doresc să ajute de fapt la acești copii. Am fi fericiţi dacă la proiectele noastre, pe baza de parteneriat, ar participa şi oamenii de afaceri: mereu este necesitate de transport pentru copii, un loc de cazare, alimente pentru copii, și, desigur, de sprijin financiar. Vă puteți implica direct la casa de copii și de a afla exact ceea cu ce vă puteți ajuta copiii. Împreună putem schimba măcar un pic viaţa la acești copii.
 
Case de copii și școli-internat:
 
 
 
Centrul de plasament Chișinău,
Chișinău, str. Cuză Vodă, 29/4
Director - Maria, tel. (022) 766688
Numărul de copii - 78

Gimnaziul - internat numărul 2, Chișinău
Chișinău, str. Grenoble 191
Director – Donţu Iurii, tel.: (022) 765833, 772433, 765744
Numărul de copii - 176

Gimnaziul - internat № 3, Chișinău
Chișinău, str. George Caşu,10
Director – Sandler Igor, tel: (022) 727018, 727963
Numărul de copii – 221

Şcoala  auxiliara - internat  № 5, Chișinău
Chișinău, str. Lomonosova, 42,
Director – Viorica Malear, tel: (022) 737029, 060066557
Numărul de copii - 56
 
Şcoala - internat auxiliara № 6, Chișinău
Chișinău, str. G. Ureche, 28
Director – Romanova Margarita, tel.: (022) 541986, 544258
Numărul de copii – 84
 
Școală specială № 12 pentru copii hipoacuzici ţi surditate tardivă, Chișinău
Chișinău, str. Cuza Voda 34,
Director – Russu Nina, tel: (022) 661881, 079320885
Numărul de copii – 90
 
Școala pentru copii cu deficiențe de vedere din Chișinău
Chișinău, str. B. Pîrcălab, 32
tel: (022) 225014, 224363.
Director - Brînza Aurica, vice director Silvia
Numărul de copii - 82

Şcoală pentru surzi și copii cu auz slab. Chișinău,
Chișinău, șos. Hîncești 68A,
tel: (022) 

Adăpost al Comunitaţii evreieşti din Chişinâu
V. Lupu, 82
Telefon: (022) 

Gimnaziul - internat pentru copii - orfani or. Bălţi
Director - Svetlana, tel. 079292555
Numărul de copii – 92
 
Şcoala - internat auxiliara or. Bălţi
Director – Vasilat Polina, tel. 0231 32567, Lebedeva Ecaterina, tel. 069044911
Numărul de copii – 62
 
Școala-internat pentru copii orbi or. Bălţi
Director - Natalia, tel. 069544866
Numărul de copii - 63

Cheadyrlunga, şcoala-internat
Olga Nicolai, tel: +373 78585827, +373 291-23-996.
Numărul de copii - 95 (7-16)

Şcoala de tip – internat pentru copii orfani Cărpineni, raionul Hîncești
Satul Cărpineni, raionul Hîncești
Director – Tudor Ţenu, tel: 0-269-2-87-01, 0-269-2-60-21, 069281583
Numărul de copii - 106
 
Şcoala de tip – internat pentru copii orfani Strășeni
Străşeni, str. Toma Ciorba, 11
Director – Constantin Ioniţă, tel: 069113996, 0-237-22569.
Numărul de copii - 182

Gimnaziul - internat din Leova
Leova, str. Stefan cel Mare,90
tel: 0263-23274, 0263-21430

Chinisheuţi, sanatoriu -internat pentru copii cu tulburări neuropsihice, raionul Rezina 
tel: 0-254-5-12-41.

Spec. internat pentru copii cu deficiențe de auz, Hîrbovăț, Călărași
tel: 0-244-37-241.

Gimnaziul - internat Năpadova satul, raionul Florești
Năpadova satul, raionul Florești
tel: 0-250-52202, 0-250-522-26. 
 
Gimnaziul - internat, Cupcini
Cupcini, str. Chisinaului 11, r-l Edineţ
tel.
 
Complexul social “Impreuna” Cahul
Cahul, str. Doinelor, 2
Director – Emilia Mocanu, tel: 0-299-40458.
Numărul de copii - 42

Casa de copii pentru copiii cu dizabilități, Orhei
tel: 23528871.
Numărul de copii - 217

Şcoala – internat auxiliata, satul Bulboaca, r-l Anenii Noi
Director - Buruian Eugenia, tel: 0265-47161, 069521534, 069594051.
Numărul de copii - 119

Casă pentru copiii cu dizabilități mentale și fizice în Hîncești
tel: 026924275.
 
Şcoala-internat în localitate Kangaz
tel: 25970301 

Orfelinatul din Vâscâuţi, raionul Florești
tel: 0250 56238 (56249).

Orfelinat Cimișlia
tel: 79794266. 

Casa de copii sat. Albineţii Vechi
tel: 259 70701

Şcoala - internat auxiliara s. Popiasca, r-l Ștefan Vodă
Director – Nemerenco Ana, tel: 242 34239, 242 34851, 079543348
Numărul de copii - 132

Orfelinatul Bender
Bender, st. Leningrad, 20.
Telefon: rab. 0 (552) 5-49-65, mobil. 0 (777) 10-07-25. fax: 0 (552) 5-87-87.

Internat s. Popenchi, raionul Râbnița
tel: 160037355569293.